nemokamas lankomumo skaitiklis
  Testavimas ir kalbų lygiai  


Testavimas kalbų gebėjimų lygiui nustatyti
Tai testavimas, padedantis klausytojui pasirinkti atitinkantį jo jėgas kurso lygį.

Užsienio kalbų žinių lygiai:
Beginner – visiškai nesimokęs kalbos.

A1 Breakthrough (Elementary)
Išklausęs A1 lygio kursą, žmogus gali suprasti ir vartoti žinomas nesudėtingas frazes, gali prisistatyti ir pristatyti kitus asmenis, atsakyti ir formuluoti klausimus apie save, darbą, šeimą, laisvalaikį. Supranta, jei pašnekovas kalba lėtai.

A2 Waystage (Pre-Intermediate)
Gali dalyvauti nesudėtinguose pokalbiuose žinomomis temomis, suteikti ir priimti informaciją. Vartoja žodžius ir posakius, susijusius su kasdieniniais dalykais. Bendrauja nesudėtingais sakiniais, dažnai gramatiškai netaisyklingai.

B1 THRESHOLD (INRETMEDIATE)
Pakankamas lygis norint bendrauti nesudėtingomis temomis. Sugeba ne tik išreikšti savo nuomonę, nusakyti tikslus, bet ir juos pagrįsti. Kalba nesudėtingais sakiniais, bet vartoja įvairesnius žodžius, sinonimus, ne visada gramatiškai taisyklingai.

B2 VANTAGE (UPPER-INTERMEDIATE)
Supranta konkretaus, sudėtingo ar abstraktaus teksto mintis, diskutuoja apie specialius, techninius dalykus, susijusius su darbu. Bendrauja sklandžiai ir spontaniškai. Kalba daugeliu temų. Gali vartoti sudėtingesnes sakinių konstrukcijas, žino kalbos išraiškos priemones.

C1 PROFICIENCY (ADVANCED)
Supranta sudėtingus tekstus. Kalba tiek bendromis, tiek profesinėmis temomis laisvai vartodamas įvairų žodyną. Žino ir vartoja įvairias kalbos išraiškos priemones. Kalba gramatiškai ir stiliaus požiūriu taisyklingai.

C2 MASTERY (PROFICIENCY)
Kalba pasižymi lingvistine įvairove. Dalykinės kalbos vartojimas, terminai asmeniui nesudaro jokių kliūčių darbe. Greitai įsisavina naują medžiagą, reikalaujančią atskiro įsigilinimo, visada pasiekia komunikacijos tikslą.

Egzaminavimas pagal kalbų lygius
Baigęs kiekvieną kalbų lygį, kurso klausytojas gali laikyti egzaminą (išskyrus įvadinį kursą). Jei egzaminas išlaikytas, tai atsispindi išduodamame pažymėjime.

Egzaminavimas pagal Oksfordo kalbų centro programas
Norint laikyti egzaminus ir gauti Oksfordo kalbų centro sertifikatą, būtina:
1. Užpildyti anketą.
2. Pateikti nuotrauką.
3. Sumokėti registracijos mokestį (registracijos numeris galioja 4 metus).
4. Sumokėti už egzaminą.

ECDL testavimas
Pilna informacija apie ECDL adresu www.ecdl.lt
Testavimo Centruose laikomi tokie testai:

M1 - Pagrindinės informacinių technologijų sąvokos
IT pagrindai (pagal ECDL programą 4.0)

M2 - Kompiuterio naudojimas ir bylų tvarkymas
Win2000 - Windows 2000 (pagal ECDL programą 4.0)
WinXP - Windows XP (pagal ECDL programą 4.0)
WinXPL - Windows XP Lietuviška aplinka (pagal ECDL programą 4.0)
Linux - Linux SUSE (pagal ECDL programą 4.0)

M3 - Tekstų tvarkymas
Word2000 - Microsoft Word 2000 (pagal ECDL programą 4.0)
Word2002 - Microsoft Word 2002 (pagal ECDL programą 4.0)
Word2003 - Microsoft Word 2003 (pagal ECDL programą 4.0)
Word2003L - Microsoft Word 2003 Lietuviška aplinka (pagal ECDL programą 4.0)
OOWriter - OpenOffice 1.1 Writer (pagal ECDL programą 4.0)

M4 – Skaičiuoklės
Excel2000 - Microsoft Excel 2000 (pagal ECDL programą 4.0)
Excel2002 - Microsoft Excel 2002 (pagal ECDL programą 4.0)
Excel2003 - Microsoft Excel 2003 (pagal ECDL programą 4.0)
Excel2003L - Microsoft Excel 2003 Lietuviška aplinka (pagal ECDL programą 4.0)
OOCalc - OpenOffice 1.1 Calc (pagal ECDL programą 4.0)

M5 - Duomenų bazės
DBEx2002 - Microsoft Excel 2002 (pagal ECDL programą 3.0)
Access2000 - Microsoft Access 2000 (pagal ECDL programą 4.0)
Access2002 - Microsoft Access 2002 (pagal ECDL programą 4.0)
Access2003 - Microsoft Access 2003 (pagal ECDL programą 4.0)

M6 - Pateikčių rengimas
PPT2000 - Microsoft PowerPoint 2000 (pagal ECDL programą 4.0)
PPT2002 - Microsoft PowerPoint 2002 (pagal ECDL programą 4.0)
PPT2003 - Microsoft PowerPoint 2003 (pagal ECDL programą 4.0)
PPT2003L - Microsoft PowerPoint 2003 Lietuviška aplinka (pagal ECDL programą 4.0)
OOImpress - OpenOffice 1.1 Impress (pagal ECDL programą 4.0)

M7 - Informacija ir komunikacija
MOX5 - Internet Explorer/Microsoft Outlook Express 5 (pagal ECDL programą 4.0)
MOX6 - Internet Explorer/Microsoft Outlook Express 6 (pagal ECDL programą 4.0)
MOX6L - Internet Explorer/Microsoft Outlook Express 6 Lietuviška aplinka (pagal ECDL programą 4.0)
Mozilla - Mozilla (pagal ECDL programą 4.0)

Išlaikius aukščiau minėtus 1, 2, 3 ir 7 modulių testus yra išduodamas ECDL Pradmenų pažymėjimas (ECDL START). Pagrindinis ECDL pažymėjimas įteikiamas tada, kai išlaikomi visų modulių testai
Galima išbandyti visų 7 modulių Demo-testus. Spausti čia.

Testas
Testą sudaro 36 konkretaus modulio klausimai. Skiriama 45 min.

Testavimas
Testuotojui užregistravus, modulio testas laikomas prisijungus per Internetą prie ECDL serverio.
Neišlaikius kurio nors testo, perlaikymų skaičius neribojamas. Perlaikyti leidžiama jau sekančią dieną.

Kaina
Informaciją gausite kreipęsi į mūsų testavimo centrą.

Kalbu mokymo centras