nemokamas lankomumo skaitiklis
  Kompiuterininkų kursai  


Kursas pradedantiesiems:
40 akademinių valandų kurso programoje:
• Darbas su informacija Windows aplinkoje;
• Tekstų rengimas ir tvarkymas MS Word pagalba;
• Elektroninė skaičiuoklė MS Excel;
• Pateikčių rengimas MS PowerPoint;
• Internetas ir elektroninis paštas.
Išklausius kursą, išduodamas tai patvirtinantis pažymėjimas.

ECDL kursai
Organizuojami pirmosios ir antrosios pakopos kursai.

I pakopa - 60 akademinių valandų kompiuterinio raštingumo pradmenų kursas.
Programoje:
• Pagrindinės informacijos technologijų sąvokos (1 ECDL modulis);
• Naudojimasis kompiuteriu ir bylų tvarkymas (2 ECDL modulis);
• Tekstų tvarkymas (3 ECDL modulis);
• Informacija ir komunikacija (7 ECDL modulis).

II pakopa - 27 akademinių valandų kursas.
Programoje:
• Skaičiuoklės (4 ECDL modulis);
• Duomenų bazės (5 ECDL modulis);
• Pateikčių rengimas (6 ECDL modulis).

Baigiant kiekvieną modulį, laikomas ECDL testas. Išlaikius 4 I pakopos testus yra išduodamas ECDL START (pradmenų) pažymėjimas. Pagrindinis ECDL pažymėjimas įteikiamas tada, kai išlaikomi visi moduliai.

Daugiau informacijos apie ECDL ieškokite adresais:
http://www.ecdl.lt ir http://www.ecdl.org

Kalbu mokymo centras